GDPR


TAG OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI

Tag Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Tag Rent a Car" veya "Şirket") olarak www.tagrentacar.com sitemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde çerezler kullanmaktayız.

Bu metin ile genel olarak çerezler ve www.tagrentacar.com web sitemizde kullandığımız çerezler hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

Çerezler bir web sitesine girdiğinizde tarayıcınız arayıcılığıyla cihazınıza yüklenen küçük dosyalardır. Çerezler web sitesinin daha verimli çalışmasını, daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamanızı sağlar. Ayrıca onay vermeniz halinde reklamcılık ve pazarlama faaliyetleri için de kullanılabilir. Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla çerezler web ortamındaki ziyaret kayıtları dışında bilgi içermez. Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

www.tagrentacar.com sitemizde kullandığımız çerez türleri aşağıda gösterilmiştir.

Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir: Seçeneklerinizi "çerez ayarları"ndan değiştirebilirsiniz.

Çerez Türü ve Kullanım Amaçları

1- Oturum Çerezleri: İnternet Sitemizi kullanımınız esnasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya dek geçerliliklerini koruyacaklardır.

2- Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

3- Zorunlu Çerezler: İnternet Sitesinin düzgün ve sağlanmak istenen hizmete uygun bir şekilde çalışabilmesi, internet sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

4- İşlevsel ve Analitik Çerezler: Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin ve planlanan bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde kurgu edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin Sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (www.tagrenta.com) altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizdedir

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni'nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVKK'ya uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK'ya uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliğiniz sağlanmaktadır.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK'nın 11. maddesi kapsamında, Şirket'e başvurarak kişisel verilerinizin;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun'un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, ticari işleyişimizde meydana gelebilecek olan değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK'ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız işbu güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmeniz gerekmektedir.