Kiralama Koşulları

İş bu kira sözleşmesinde bilgileri yer alan aracı kiraya veren

TAG OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’Kiralayan’’ kira sözleşmesinde imzası bulunup kira bedeli karşılığında kullanmak üzere aracı alan ’’Kiracı’’

olarak adlandırılacaktır.

Madde1: Genel Şartlar

a) Kiralayan, mülkiyetinde (sorumluluğunda) bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya kira sözleşmesinde belirlenen süre ve bedelle kiraya vermiştir.

b) Kiracı, kiralama tarihinin bitiminde aracı kiralayandan onay almadan uzatamaz ve teslim etmek zorundadır. Teslim etmediği takdirde araç çalıntı sayılacak yasal işlemler derhal başlayacaktır.

c) Kiracı, bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, kazasız, faal vaziyette, stepnesi dahil beş lastiği, avadanlıkları, ilgili belgeleri ile araç teslim formuyla birlikte aldığını aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte, teslim aldığı şekilde, alındığı yerde yada sözleşmede yazıldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

d) Kiracı, kira bedelini fatura tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ödemekle yükümlüdür.

e) 1(bir) günlük kira 24(yirmidört) saatlik süredir. Haftalık kira 7(yedi), Aylık kira 30(otuz) Yıllık kira 360(üçyüzaltmış) gün üzerinden hesap edilir. Sözleşmede belirtilen dönüş saatini 3(üç) saat geçen gecikmeler tam gün olarak ücretlendirilir.

f) Kiracı, kira süresini uzatmak istediği takdirde en az 24 saat öncesinden haber vererek (araç müsaitse) web sitesi üzerinden yada iletişim numaraları kullanılarak uzatma talep edebilir, talep edilen sürenin bedeli hesaplanarak faturalandırılır ve faturalandırılan tutar ödenerek uzatabilir.

g) Herhangi bir sebepten dolayı aracın değiştirilmesi durumunda bu sözleşmede geçerli maddeler teslim formunda plakası belirtilen ikame araçlar içinde geçerli sayılacaktır.

h) Kiranın başlangıç tarihi, bitiş tarihi, çıkış yeri, dönüş yeri, ve saatleri düzenlenen kira sözleşmesinde belirlenecektir.

ı) Kiralanan tüm araçlar 1(bir) günlük 150(yüzelli) Km ile sınırlıdır. Haftalık,Aylık ve Yıllık kiralamalarda Km sınırları kira sözleşmesinde belirtildiği gibidir. Km sınırı aşımlarında her 1(bir) km için sözleşmede belirtilen km aşım ücreti uygulanacaktır.

j) Kiralama fiyatına araç bakımı ve 1 (bir) günlük belirlenen Km dahildir.

Madde2: Kullanım Şartları

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında veya mal taşımasında,

b) Gümrük yasası ve T.C kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

c) Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, yüklenerek taşınmasında,

d) Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile normal trafik’e kapalı uygun olmayan yollarda,

e) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve bagaj dışı yük taşımasında,

f) Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınmasında,

g) Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında kullanmayacağını kiracı kabul ve taahhüt eder.

Madde3: Kiracının Sorumluluğu

a) Kiracı, ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında yolcu yada mal taşıma yapamaz. Sözleşmeyi devredemez. Kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kullandıra bilmesi için şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmek ve ek sürücü ücretini ödemiş olması gerekmektedir.

b) Kiracı, aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak biçimde emniyetli bir yere kapalı ve kilitli park etmekle yükümlüdür.

c) Kiracı, aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Sigorta Poliçesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Plakalar) iade etmediğinde bunları getirinceye kadar geçecek süreye

ait kira bedelini ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin çıkartılmasından doğacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

d) Aracın kiracının kusurundan kaynaklı yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar, araçta oluşan hasarlar, hasarlardan kaynaklı meydana gelen değer kayıpları ve aracın alınması süresince oluşan iş kaybı kiracı tarafından karşılanacaktır. El konulan aracın geri alınamaması durumunda kiracı araç bedelini Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği’nin yayınladığı Kasko Değer Listesi’ndeki değerin %20 fazlası ile kiralayana nakit olarak ödemekle yükümlüdür.

e) Aracın çekilmesi sırasında meydana gelen hasar kiracıya ait olup aracın kiracının kusurundan kaynaklı trafikçe alıkonulması durumunda bu süre aracın kiralama süresine dahil edilir.

f) Trafik cezaları, otoyol geçişleri ve yakıt giderleri kiracıya aittir

g) Kiracı aracı kiralayana tesliminden sonra araçta kalan, unutulan veya bırakılan her hangi bir eşyadan kiralayanı ya da 1.2.3.şahısları sorumlu tutamaz.

h) Kiracı aracı temiz teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı kirli getirdiği aracın durumuna göre 750₺ ‘Oto Yıkama’ veya 7500₺ 'Oto Kuaför' ödemekle yükümlüdür.

ı) Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını takip edecek ve bakım zamanı geldiğinde (Yağlama, Yağ değişimi vb. gibi) kiralayanın yönlendirdiği servise başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Kiralayanın yönlendirdiği yere gidemediği durumlarda kiralayana bilgi vererek herhangi bir serviste yaptıracak ve kiralayana faturalandıracaktır.

j) Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz, dikkatsiz kullanım, lastik yarılması vb.) yapılan tamirat bedeli, yedek parça bedeli, lastik değişimi, işçilik giderleri, onarım süresince oluşan iş kaybı ve aracın sözleşmede belirtilen teslim edileceği yere getirilmesi için yada onarımın yapılacağı servise götürülmesi için (çekici, otobüs-uçak bileti, akaryakıt masrafı vb.) yapılan masraflar kiracıya aittir.

Madde4:Sigorta/ Teminat/ Muafiyet

a) Kiralayan, araçları Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca 3. şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalamıştır.

b) Kiralayan, 1.2.3. şahıslara zarar veren kazalarda, ölüm ve yaralanma sonucu doğacak tazminatlarda, sorumluluğu her araç için akdedilmiş Zorunlu Trafik Sigortası teminat halleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketlerinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hallerin üstünde kalan kısmı kiracıya rucû eder.

c) Kiracı, oluşacak kaza-hasarlarda aracın onarımında geçen sürenin iş kaybını, araçta kazadan-hasardan kaynaklı meydana gelen değer kaybını, ikame araç talep etmesi halinde ikame aracın kirasını ayrıca ödemekle yükümlüdür.

d) Kiracı, kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza-hasar sonucu uğrayacağı iş kaybı, değer kaybı, onarım masrafları vb gider ve zararlardan itirazsız sorumludur.

e) Kiralanan araçta her kaza başına Araç Kasko değerinin %10’u kadar muafiyet uygulaması yapılır, kaza raporları sonucu kusurlu tarafın kiracı olması durumunda araç kasko değerinin %10’u olan muafiyet bedeli kiracıdan tahsil edilir. Araç kasko değeri Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği’nin açıklamış olduğu kasko değer listesindeki değerdir.

f) Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre ve uzatma talep edilen süreler kapsamında geçerlidir.

Madde5:Kaza/Hırsızlık/Çalınma

a) Kiracı kaza-hasar durumunu doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kaza-hasar boyutuna bakılmaksızın kiralayana ve kolluk kuvvetlerine haber vermekle yükümlüdür.

b) Kiracı her ne şekilde olursa olsun araca müdahale etmeyecektir aracın yerini değiştirmeyecektir.

c) Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir trafik kaza raporu, tespit zapt-ı, şahit isim ve adresleri ile benzeri bilgi belgeleri ayrıca polis ya da hastaneden alınmış alkol raporunu kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde teslim edecektir.

d)

1-Kolluk kuvvetlerince hazırlanmış kaza tespit tutanağı ve alkol raporunun olmadığı durumda,

2-Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetimin de meydana gelmesi halinde,

3-Kazanın ehliyetsiz bir sürücünün kullanımı ya da sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlarda,
4-Kazadan sonra aracın yerinin değiştirilmesi veya hareket ettirilmesi sonucu ya da kiracının olay yerini terk etmesi veya sürücünün tespit edilememesi nedeniyle polis raporunun tutulamadığı yada sigorta şirketinin kusuru kiracıya verdiği durumlarda,

5-Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda.

6-Kazadan ve hasardan kaynaklı karşı araçların ve kiralamış olduğu aracın değer kaybı ve iş kaybı taleplerinden,

7-Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalardan,

8-Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlarda,

9-Başka bir aracın, hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması, yolcu sayısı üzerinde yolcu taşıması, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelen kaza ve hasarlardan,

10-Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ve alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın meydana gelen yanıklardan. Aracın döşemesinde meydana gelen yanık ve yırtıklar gibi durumlarda sigorta kapsam dışında olduğundan, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan,

Kiracı itirazsız sorumludur ve doğacak maddi-manevi tüm zararı ödemekle yükümlüdür.

e) Kiracı, kiraladığı araca yeni bir anahtar yaptırdığında veya aracın anahtarları çalındığında ya da kaybolduğunda bu durumu kiralayana bildirmek zorundadır. Araç çalındığında kiracı, kolluk kuvvetlerinden aracın çalındığına dair tutanakları temin ederek çalınan aracın
ruhsat ve anahtarları ile sigorta şirketince istenecek evrakları olayı izleyen 3 gün içinde kiralayana ulaştırmakla yükümlüdür.
f) Aracın kiracının kusuru sonucunda çalınması durumunda (aracın üzerinde anahtarın bırakılması, araç anahtarının otopark çalışanlarına teslimi, kiralama müşterisinin aracı getirmemesi veya çalması vb. gibi sigortanın karşılamadığı durumlar) araç bedeli Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği’nin yayınladığı Kasko Değer Listesi’ndeki değerin %20 fazlası ile kiralayana 15(onbeş) işgünü içinde nakden ve defaten ödemesi gerekmektedir. Bu bedel ödenene kadar kiracı, çalınan araca ait kira bedellerini ödemeye devam eder, araç bedelin ödenmesini takiben ilgili sözleşme yükümlülükleri ortadan kalkar.

Madde6:Fesih

a) Kiracının sözleşmede belirtilen kullanım koşullarından veya kullanım şartlarından herhangi birine uymaması durumunda kiraya veren aracını derhal geri alabilir, araç kullanımını durdurabilir, sözleşmeyi noter huzurunda ihtara gerek kalmaksızın fesih edebilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad edebilir.

b) Kiralayan sebep göstererek tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

c) Kiracı sözleşmede belirtilen tarihten önce herhangi bir sebeple aracı teslim ederse ödediği kira bedelinin iadesini isteyemez.

d) Kiracı sözleşmede belirtilen sürelerden önce aracı teslim ederse kiralayan kalan sürenin ödemesini talep edebilir.
e) Kiracı 1(bir) aydan uzun süreli kira sözleşmesini erken sonlandırması halinde 2(iki) aylık kira bedeli tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

d) Kiracı gün uzatma bedelini ve ek bedelleri fatura kesim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde ödemesi gerekmektedir. Ödememesi halinde kiralayan noter huzurunda ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesih edebilir, aracın kullanımını durdurabilir ve aracını derhal alabilir.

Madde: Diğer Koşullar

a)Trafik cezaları EGM sisteminden sorgulanır ve kiracıya bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde ödenmeyen cezaya günlük %2 temerrüt faizi uygulanır kiracı bunu itirazsız kabul etmiştir.

b)Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz.

c) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu ve ek sözleşme de dahil, şartlardaki herhangi bir değişiklik veya ilave hükümsüzdür.

d)Kiracı bu ana sözleşmeyi imzalayarak bundan sonraki yapacağı kiralama işlemlerinde araç teslim formu ile kendisi  veya onayı alınarak 3. şahıslara teslim edilecek araçlardan bu sözleşmenin tüm şartlarını itirazsız kabul etmiş olacaktır.

e) Araç teslim formu  bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Araç teslim edilirken aracın kaporta ve iç aksam bilgileri teslim formuna yazılacaktır.

f)Araç sınıfına göre sözleşmede adı geçen kiracının, ek sürücünün yada kefilin kredi kartından, hesap kartından veya oluşturmuş olduğu sanal karttan depozito-provizyon alınır. Alınan depozito-provizyon araç tesliminden sonraki 15(onbeş) iş günü içinde iptal ve iade işlemleri tamamlanarak provizyondaki tuttar kart sahibinin kartına yansıtılır.

h)Sözleşmede adı geçen kiracı veya ek sürücü veya kefil olarak bilgileri alınan kişinin kredi kartı, hesap kartı ya da sanal karttan sözleşmeden doğan kira bedelleri, trafik cezası ödemeleri, ücretli otoyol geçişleri vb ödemeler tahsil edilir. Sözleşmede adı geçen kişilerin kiralamaya ilişkin ödemeleri mail-order yöntemi ile yada sanal pos üzerinden tahsil edilebilir. Bunu kart bilgilerini veren kiracı, ek sürücü veya kefil itirazsız kabul ve taahhüt eder.

            Tüm sözleşme şartlarından kiracı sorumludur. Kiracı ile birlikte ek sürücü veya kefil olan kişi sözleşmedeki tüm maddelerden sorumlu olduğunu imzasıyla kabul ve taahhüt eder.
            Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ANKARA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’NDE çözülecektir.

İş bu sözleşme ekleri ile birlikte imzalanarak saklanmak üzere TAG OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nde kalacaktır, gerektiğinde resmi makamlarla paylaşılacaktır.